Сеялки

img
КАРТОФ
ТРЕТИРАНЕ НА КЛУБЕНИТЕ
ЛИСТНА УПОТРЕБА
5ТО
1ВО
2РО
3ТО
4ТО
TECAMIN RAIZ
Клубените се потапят или
TECNOKEL CaB +
TECNOKEL CaB+
TECNOKEL CaB+
TECAMIN MAX
TECAMIN MAX
пръскат. При третирене може
0.2 л/дка
0. 2 л/дка
0.2 л/дка
0.15 л/дка
0.15 л/дка
Намаляване на
Намаляване на
Намаляване на
да се смесва с инсектициди и
черната петнистост
черната петнистост
черната петнистост
фунгициди в пропорция 10мл/л.
15 ден след
30 ден след
45 ден след
60 ден след
75 ден след
поникване
поникване
поникване
поникване
поникване
ФОРМИРАНЕ НА
НАРАСТВАНЕ НА
ПОНИКВАНЕ
КЛУБЕНИТЕ
КЛУБЕНИ
ЗАСАЖДАНЕ
РАЗВИТИЕ НА ЛИСТНАТА МАСА
ЗРЕЕНЕ
ВЕГЕТАТИВНИ СТАДИИ
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
TECAMIN RAIZ, биостимулант за корена
Може де се смесва с повечето от
обичайно използваните продукти за
TECAMIN MAX,висока концентрация на растителни L-аминокиселини
растителна защита.Дане се
смесват продукти с високо
TECNOKEL CaB+, предпазване и лечение на калций-бор дефицит
съдържание на сяра или мед.
www.agritecnofertilizantes.com